Voor elke vijver, formeel of informeel, is een vijverrand dat de folie verbergt van groot belang. Gelukkig bestaan er heel wat mogelijkheden om een vijverrand af te werken. Je kunt zelfs verschillende methodes combineren.
De hieronder besproken methodes geven je een idee van de mogelijkheden maar er kunnen nog heel wat eigen variaties bedacht worden om een vijver af te werken.
Keien of grind, Hout, Beplanting, Graszoden, Natuursteen of plavuizen, Turfblokken, enz, enz.

Toch zijn er enkele dingen waar u rekening mee moet houden bij het afwerken van de vijverrand.
Vul altijd eerst de vijver geheel met water en wacht een week voordat u begint met de randafwerking (bij natuurvijvers). Door de waterdruk en het ‘zetten’ van het materiaal kunnen er problemen ontstaan in de afwerking zoals scheuren en barsten.
U moet er altijd voor zorgen dat de vijverrand iets hoger ligt dan de tuinaarde. Dit voorkomt het inspoelen van verrijkte en bemeste tuinaarde in de vijver. Als deze aarde in de vijver terecht komt, krijgt u met zekerheid te maken met algenproblemen en verzuring van de vijver.

Het is beter om geen materialen te gebruiken die, als ze in voortdurend contact staan met het vijverwater, ongewenste of giftige stoffen kunnen afgeven. Dit geldt zowel voor metalen zoals koper, lood, tin en zink, maar ook bijvoorbeeld voor kalkhoudend gesteente en cement. U kunt gesteente eventueel wel impregneren alvorens u het aanbrengt.
Als u (hard)hout wilt gaan toepassen als vijverrand, kiest u dan een soort die niet is geloogd of geïmpregneerd omdat ook deze giftige stoffen kunnen afgeven. Ook het gebruik van larixhout is niet aan te bevelen vanwege de giftigheid ervan.
In het geval van een folievijver kunt u geen bamboe, riet of grote lisdodden langs de randen plaatsen. De wortelstokken ervan zullen het folie doorboren en de vijver zal lek raken. Bij een voorgevormde kunststof vijver is het plaatsen van rietsoorten wel mogelijk.

Klassiek met keien:
Voor een natuurlijke vijverrand met keien moet je er zeker voor zorgen dat de uitgegraven randzone voorzien wordt van een brede rand of een geul waarin de stenen kunnen rusten. De keien zorgen ervoor dat de folie niet opvalt. Achter de keien wordt het afdichtingmateriaal naar boven gebracht om waterverlies te voorkomen.
Je kunt kiezen uit één rij met grote rotsen, of grote en kleine keien door elkaar.Samen met eventueel wat planten kan een heel natuurlijke vijverrand gecreëerd worden.
In geen geval mogen de keien over de vijverrand uitsteken, omdat de vissen zich kunnen verwonden aan de uitstekende delen. Zorg ervoor dat de keien ook niet naar diepere delen in de vijver kunnen glijden.

Langs een beklinkerd terras:
Deze vijverrand kan gebruikt worden wanneer de vijver naast een pad of beklinkerd terras aansluit. Het folie moet onder de randklinker doorlopen en in de voeg naar omhoog gebracht worden Sommige vijvers worden volledig afgeboord met een klinker of steen. Poreuze stenen en klinkers kunnen wel water absorberen uit de vijver wat leidt tot extra waterverlies en permanent natte stenen. Bij verdamping van water zorgt de dubbele laag van klinkers of stenen ervoor dat het afdichtingmateriaal niet zichtbaar is.
Merk op dat het toepassen van mos of onkruidbestrijders dan niet mogelijk is.

Met een natuurstenen rand:

Hier word een rand van 20 tot soms wel 50 cm breed gebruikt om de vijver mee af te werken.
De meeste randen zijn 1 meter lang en er zijn ook kant en klare hoekstukken verkrijgbaar.
De folie word op de rand vastgezet met latwerk of met kit. Hierover word een stenenlijm of cement aangebracht waar de natuurstenen rand mee word vastgezet.
Let er wel op dat de rand aan iedere kant van de muur of over de folie minimaal 3 cm oversteekt.

Langs een houten terras:
Een prachtige vijverrand kan je bekomen als je een houten terras naast de vijver wilt laten uitkomen. De terrasplanken laten we wel wat over het water uitsteken. Het folie is dan onzichtbaar en ons terras lijkt dan wel te zweven. Doordat de planken oversteken mag het water gerust dalen door verdamping zonder dat de folie merkbaar wordt.

Met kokos plantzakken:
Deze vijverrand is te gebruiken bij vijvers met steile wanden of wanneer we een natuurlijke overhang willen met planten van vijver naar tuin. Het zijn kant en klare plantzakken die we over de vijverrand, in het water hangen.
De planten die we in de kokos zakken zullen planten zorgen ervoor dat de folie of polyester natuurlijk wordt weggewerkt. Een zeer natuurlijke oplossing voor mensen die graag begroeide vijverranden zien.
U brengt de planten aan door een snee te maken in de kokosmat en de plant in de onderliggende aarde te poten. Na verloop van tijd ziet u door de plantengroei van de kokosmatten niets meer.
De kokos plantzakken hangen in het water en staan tevens in contact met de tuingrond waar ze zijn ingegraven. Hierdoor wordt water overgedragen aan de tuingrond. We hebben dus een groter waterverlies wanneer we deze methode aanwenden. Veel vijvergrond of substraat is nodig om de zakken op te vullen.

Grindfolie:
Een smalle boord grindfolie verbergt het afdichtingmateriaal al vanaf de aanleg. Het is een feit dat deze grindfolie wel voor een groot deel boven het water blijft uitsteken. Dit kan nogal onnatuurlijk ogen, maar grindfolie in combinatie met keien en beplanting zal dit probleem verhelpen. Grindfolie gebruiken we best niet te dicht bij bijvoorbeeld een terras of pad. Vanaf een verdere afstand van ons valt grindfolie minder op.
Grindfolie is op verschillende breedtes verkrijgbaar. Toch hebben we het probleem dat de grindfolie op een zeker moment overgaat naar de vijverfolie of polyester en dat is minder natuurlijk. We kunnen de overgang wel onderbreken door waterplanten maar toch zal de overgang grindfolie vijverfolie altijd zichtbaar blijven.

Een moeraszone:
In combinatie met vooral vijverrand methodes zoals keien is dit de beste vijverrand voor klassieke tuinvijvers die er zo natuurlijk mogelijk moeten uitzien (informele vijvers). Deze vijverrand draagt bij tot een beter biologisch evenwicht. We maken de moeraszone breed genoeg. De moeraszone vullen we op met grind, of nog beter met lavasteentjes, moeras- of vijversubstraat. Dit poreuze materiaal zorgt voor een zeer goede bacteriewerking en is neutraal. Deze vijverrand is bevorderlijk voor tal van vijverleven en bied bescherming tegen katten. Tevens halen de vele moerasplanten grote hoeveelheden voedingsstoffen uit het water. Voedingsstoffen die anders de algen ten goede komen In de moeraszone kunnen we ook grotere keien en rotsen gaan verwerken. Voor een goed werkend moerasgebied dat bijdraagt tot het biologische evenwicht proberen we om vijverwater doorheen het moerasgebied te sturen. Het liefst sturen we het water langs onder doorheen de moeraszone. Wanneer een filter aanwezig is kan het uitstromende water van het filter naar de moeraszone geleid worden voor extra filtering. Water doorheen de moeraszone laten stromen kan door gebruik te maken van een net van drainagebuizen of een pomphuis. Het substraat en planten zorgen beide voor zuivering.

Met turfblokken:
Een oude bekende vijverrand afwerking die wellicht één van de mooiste natuurlijke vijverranden oplevert. De turfblokken zijn donkerbruin van kleur en na verloop van tijd geven ze in combinatie met de water- en oeverplanten een heel natuurlijk geheel. Plaats de turfblokken wel altijd dwars in de vijverrand afwerking. Zo kunnen ze de druk van het water en tuingrond, maar ook wortels van waterplanten beter aan. Turfblokken hebben wel de negatieve eigenschap het water te helpen verzuren. Wanneer je turfblokken gebruikt is het raadzaam de pH en hardheden van het water regelmatig te controleren.