Wat is een Druppel of Tricklefilter.

Druppelfilters.

De druppeltoren, druppelfilter, biotoren, of Trickle filter zijn een reeks namen voor dit zogenaamde droog filtersysteem.

De druppeltechniek wordt al heel lang toegepast in de aquariumwereld en viskwekerijen maar wordt naar mijn mening te weinig gebruikt bij onze vijvers, en het is misschien wel het beste biologische filter dat er is. De druppeltoren is een simpel maar heel uitstekend biologisch filter en kent vele voordelen. Het bestaat uit meerdere op elkaar gestapelde bakken met filtermateriaal waardoor het vijverwater van boven naar beneden valt. Een druppeltoren is toepasbaar voor elk soort vijver maar vanwege de uitermate sterke biologische filterwerking wordt hij vaak toegepast bij hele grote vijvers en bij Koivijvers.

Biologische filtering is onontbeerlijk en betekent dat de nuttige micro-organismen in een zo zuurstofrijk mogelijke omgeving zich gaan huisvesten op het filtermedium. Hier gaan ze zich vermeerderen met als doel de schadelijke stoffen (ammonia, nitriet, organische resten,..) in een aantal stappen om te zetten naar minder schadelijke reststoffen (nitraten, stikstofgas, kooldioxide). Waterplanten of waterverversingen kunnen hierna de concentraties aan reststoffen verminderen en verhinderen algengroei.

De druppeltoren is een filter van het droge type.

Het merendeel van de gebruikte filters voor de vijver zijn natte filters.

Bij natte filters is het filtermedium (matten, borstels, substraat,) volledig ondergedompeld onder water. En we moeten niet vergeten dat water slechts 5% zuurstof kan vasthouden en lucht in de atmosfeer 21% zuurstof bevat. Bij natte filters moeten we het filtermedium continu beluchten om een voldoende rijke omgeving aan zuurstof te kunnen aanbieden voor de nuttige micro-organismen die op het (biologische) filtermedium leven.

Bij natte filters kunnen lage zuurstof waarden en schommelingen voorkomen wanneer de watertemperatuur verandert, bij onweer of het uitvallen van de elektrische stroom.

Ideaal en efficiënt zou zijn dat de nuttige bacteriën zich over het gehele beschikbare oppervlakte aan filtermedium zouden huisvesten.

Bij natte filters zullen de bacteriën zich eerder huisvesten waar het water het meeste met zuurstof wordt aangereikt, aan de oppervlakte en in de buurt van de beluchting met bijvoorbeeld door luchtstenen. Bij natte filters beluchten we het water waarbij een luchtbel omgeven is door water. Bij droge filters is een waterbel omgeven door lucht uit de omgeving.

Een essentieel verschil! Het filtermedium bij droge filters bevindt zich in een atmosferische omgeving met permanent 21% aan zuurstof in de lucht. Het synoniem biotoren doet vermoeden dat de druppeltoren een ten volle 100% biologische filtering van het vijverwater is.

Het is wel belangrijk om een filtermedium te kiezen dat niet snel dichtslibt met organische resten maar toch een groot oppervlak bied. Geschikt filtermedium dat een goede doorstroming garandeert en ideaal is voor gebruik in druppeltorens zijn flocors, bioballen, honinggraten, bacto house, bacteria house, enz.

De werking :

Het water komt van een bodemdrain of pomp en wordt naar een buis die boven de bovenste bak hangt gepompt. De buis is over de gehele lengte voorzien van gaatjes zodat het water in de bak gesproeid wordt. De bakken zijn gevuld met filtermedia waar het water opvalt, en vervolgens stroomt het door de filtermedia en via de gaatjes in de bak wordt het water in de volgende bak gesproeid, waardoor het uiteindelijk terug in de vijver komt.

Tijdens de val kan elke waterdruppel zich verrijken met zuurstof, en splits elke waterdruppel zich opnieuw bij de volgende val en herhaald het proces zich totdat het water het filtermedium volledig heeft doorstroomd.

Doordat het water als het ware 3 of 4 keer als een waterval op de filtermedia valt komt er niet alleen zeer veel zuurstof in het water maar kan het water ook meer zuurstof opnemen omdat de druppels zeg maar kleiner worden. De permanente botsing van de waterdruppels op het filtermedium zorgen voor een bacterie laag die zichzelf onderhoud.

Het onderhoud :

Aan een goed opgebouwd druppelfilter heb je in principe geen onderhoud, helemaal als er een mechanisch voorfilter aanwezig is dat het grove vuil afgevangen heeft voor het vijverwater de druppelfilter binnen komt. Het onderhoud beperkt zich tot de controle van het sproeisysteem, filtermedium en het regelmatig openen van de vuilafvoer.

Gebruik bij de opstart en na het reinigen van de filtermedia altijd nieuwe bacteriën.

Een druppeltoren moet altijd werken, ook in de winter, anders sterft de bacteriehuishouding af.

Of u start hem vroeg in het voorjaar weer op, en voorziet het filtermateriaal van nieuwe bacteriën.