Welke vijverfilter hebben we nodig.

De juiste filter kiezen:

Er is een groot verscheidenheid aan filtersystemen verkrijgbaar, werkend op verschillende principes en in diverse uitvoeringen.
De keuze van een filtersysteem wordt bepaald door diverse factoren zoals o.a.: Afmetingen, onderhoudsgevoeligheid, bedieningsgemak, energieverbruik, persoonlijke voorkeur en uiteraard het beschikbare budget.

Vooropgesteld binnen deze keuze staat altijd vast, dat de capaciteit van het filtersysteem toereikend is voor de vijver, waarvoor deze is bedoeld.
Het hart van elke vijver is de filterinstallatie, waarbij een goede voor filtratie (mechanische filtratie) en een aangepast biologisch filter onontbeerlijk zijn.
Veel vijver problemen, ook jaren na het opstarten van een vijver spruiten voort uit een gebrekkige of onaangepaste filtering.

De eerste gedachte die bij de meeste mensen op komt als we het over filtratie hebben is om vuil uit het water halen.
Voor een Vis of Koivijver is dit echter slechts het begin van een filtratie proces, het is altijd belangrijk voor een heldere vijver om zonder zweefvuil te komen, en ook is dit belangrijke voor de verdere filtratie.
De biologische filtratie, die er in de eerste plaats voor moet zorgen dat onze vissen in een gezond milieu leven en groeien, en die zorgen voor de omzetting van ammonia naar nitriet en nitraat, wordt veel te vaak onderschat.

De meest gemaakte fout bij de aanschaf van een filter is dat men uitgaat van wat er op de verpakking staat, bv: geschikt voor 10.000 liter vijverwater.

ecopower-filter
Men gaat over tot aankoop en na een bepaalde tijd blijkt dat het filter niet volstaat om de waterkwaliteit in uw vijver op orde te houden.
Hoe kan dit nu, want er stond toch echt voor 10.000 liter vijverwater?

ecopower-grafiek

Bij de meeste filters word er aangegeven hoeveel vijverwater er kan worden gefilterd.
Maar zodra er in de vijver ook nog vissen komen, word de filtering al gehalveerd, en bij een Koivijver nog eens gehalveerd.

Maar de meeste producenten geven dit niet een eerlijk aan, alleen Oase geeft precies de juiste gegevens voor hun filters weer.

Dus een filter voor een vijver met 10.000 liter water word nog maar 5.000 liter voor een vijver met vissen, en nog maar 2.500 liter bij een Koivijver.

Bij het aanschaffen van een filter moet men niet uitgaan van de vijverinhoud alleen.
Natuurlijk is de vijverinhoud belangrijk voor het bepalen van welk filter goed is voor uw vijver, maar zaken als visbezetting en hoeveelheid te verwerken voer zijn veel belangrijker.
Immers moet het filter alle afvalstoffen verwerken van uw vissen en niet verteerd/opgegeten voer.

Hierbij gaat de gouden regel op: hoe groter het aanhechtingsoppervlak voor bacteriën, hoe hoger uw waterkwaliteit zal zijn en hoe gezonder uw vissen.
Uiteindelijk draait het om 1 ding: een zo optimaal mogelijke stikstofkringloop te creëren.

kringloop

In het kort houd dit in:

U voert uw vissen = (on)verteerd voedsel, vuil, plantenresten = afval = ammoniak (NH3/NH4) = Nitriet (NO2) = Nitraat (NO3) = opname door plantaardige eiwitten = u voert uw vissen etc, etc.

Helder water is niet per definitie gezond water:

Voor een goede filtering van het vijverwater is het nodig om het vijverwater door meerdere principes opeenvolgend te filteren.
Dit is ook de reden dat vaak filters van meerdere kamers worden voorzien.
In iedere afzonderlijke kamer vindt er een ander filter principe plaats.
De noodzakelijkheid van filtering zit namelijk niet alleen in het zeven en opvangen van vuildeeltjes in het water maar ook in het afbreken en omzetten van niet zichtbare vervuilende afvalstoffen.

Er zijn 4 hoofdprincipes voor het filteren van het vijverwater:

• Voorfiltering: verwijdert grof vuil uit het water.
• Mechanische filtering ; verwijdert zowel grof als fijn vuil uit het water.
• Biologische filtering: zet stikstofverbindingen (ammonium en nitriet) om in het relatief onschadelijke nitraat.
• Aanvullende filtering: UVC-licht.

En er zijn 2 hoofdprincipes voor het extra filteren van het vijverwater:

• Absorptie filtering: waarbij het vijverwater door. bijvoorbeeld actieve kool of zeoliet wordt geleid.
• Chemische filtering: De bekendste chemische filtratie is met behulp van een ozongenerator.

Wat zijn dan de filters die hierboven worden aangegeven:

Voorfiltering:
Een voorfilter is ook een vorm van mechanische filtering maar we behandelen deze apart.
Dit omdat, zoals de term al aangeeft, er een extra filtering plaatsvindt voor dat het vijverwater het eigenlijke filter ingaat.
Het voorfilter staat dus ook altijd als eerste in de filterlijn.
Door voorfiltering toe te passen, wordt het vijverwater ontdaan van de grovere vuildeeltjes waardoor het eigenlijke filter, met name het biologische gedeelte, minder zwaar wordt belast en minder vaak hoeft te worden schoongemaakt.
Dit heeft als groot voordeel dat de bacteriologische werking niet wordt aangetast of verminderd.
Een voorfilter is geen absolute noodzaak maar wel aan te bevelen vanwege bovenstaande, maar ook omdat een voorfilter eenvoudiger en sneller schoon te maken is.
Voorfilters zijn er in meerdere uitvoeringen maar de meest gangbare zijn de Vortex, Sieve, Trommelfilter, Skimmer en het zeeffilter.

Mechanische filtering:
Met mechanische filtering worden de grovere zwevende vuildeeltjes uit het water gehaald.
In het betreffende filtergedeelte wordt dan materiaal geplaatst dat er voor zorgt dat deze grovere vuildeeltjes niet het biologische filtergedeelte kunnen bereiken.
Vaak wordt er over de verschillende filterdelen gewerkt van een grove naar een steeds fijnere filterwerking.
In het voorste filtergedeelte werkt men vaak met borstels of grove doorlatende filtermatten in de laatste gedeelten van het filter bevinden zich dan fijne filtermatten.
Ook wordt af en toe nog zand toegepast als laatste filtermateriaal, doch dit heeft het nadeel dat het snel verzadigd raakt met vuil en niet eenvoudig te reinigen is.
Mechanische filtering gebeurd meestal in een filter door matten, Beads en Kaldness.

Biologische filtering:
Dit is het belangrijkste gedeelte van het hele filtersysteem dat uw vijverwater gezond en helder blijft.
In het biologische filter(gedeelte) wordt door bacteriën de afvalstoffen uit de vijver, zoals bijvoorbeeld de uitwerpselen van vissen, omgezet in onschadelijke stoffen.
Deze bacteriën huisvesten zich op speciaal daarvoor bedoeld filtermateriaal dat sterk waterdoorlatend is en zoveel mogelijk ruimte biedt aan de bacteriën om zich te hechten.
Veel gebruikte materialen zijn speciale matten en andere speciaal ontworpen filtermedia zoals beads, etc.
Dit biologische filter(gedeelte) dient goed te zijn belucht omdat de bacteriën een zuurstofrijke omgeving nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen.
Dit is nog een reden waarom voorfiltering wordt aanbevolen en mechanische filtering noodzakelijk is.
Op met vuil dichtgeslibde biologische filtermedia vind er te weinig doorstroming van water en toevoeging van zuurstof plaats in het desbetreffende biologische filter(gedeelte).
De meest gebruikte systemen hiervoor zijn de meerkamerfilter, beadfilter, nexus, losse filterunits, en een plantenfilter.
Absorptiefiltering:
Filterproces waarbij het vijverwater door bijvoorbeeld actieve kool of zeoliet wordt geleid.
De schadelijke afvalstoffen worden door deze producten opgenomen en vastgehouden, dan wel afgebroken.

Chemische filtering:
Bij chemische filtratie wordt het vijverwater in aanraking gebracht met een stof die zorgt voor desinfectie of neutralisering van schadelijke stoffen.
waardoorheen het vijverwater wordt geleid.
In het algemeen zijn dit vrij dure installaties die een hele specifieke toepassing kennen zoals bijvoorbeeld bij een koivijver.
Ozon is een gevaarlijk gas en de installatie, onderhoud en controle van een dergelijke installatie dient dan ook met deskundigheid te worden uitgevoerd.
Maar onder Chemische filtering kunnen we ook de koolstoffilter, zeoliet, en nitraathars bijvoegen.

Aanvullende filtering:
UV-filtering
In feite is een Ultra-Violet lamp geen filter maar een additionele manier om het water te ontdoen van de eencellige zweefalgen die het water groen en troebel maken.
Door blootstelling aan UV-licht worden deze cellen gedood waardoor uw vijver helder blijft.
In sommige filtertypes wordt deze standaard ingebouwd maar een UV-lamp kent ook nadelen, gevaren en risico’s.

Het basisprincipe van het filteren van vijverwater blijft echter altijd hetzelfde.

Noodzaak van een technische filterinstallatie:
De filtermethodes zoals hier behandeld, zijn de technische en kunstmatige filterinstallaties.
Voor koivijvers en vijvers met een relatief groot vissenbestand zijn ze een absolute must.

Als het gaat om een zwemvijver of een siervijver met geen tot weinig visbezetting, zijn er ook andere manieren te realiseren om het vijverwater schoon en helder te houden.

Dan is het bijvoorbeeld voldoende om een een zogenaamd moerasfilter of helofytenfilter aan te leggen

De componenten van de filterinstallatie worden met elkaar verbonden via een leidingsstelsel, hoofdzakelijk uitgevoerd in PVC. Dit leidingsstelsel is eigenlijk het belangrijkste onderdeel van de filterinstallatie maar in de praktijk wordt dit soms volledig onderschat.

Vaak zien we keurig aangelegde systemen met een veelvoud aan koppelingen aangelegd op de loodgieters manier, maar wij moeten echter op een andere manier te werk gaan.
Een goed geïnstalleerd en samengesteld leidingsstelsel zorgt voor een lager energieverbruik, een lagere kostprijs en een efficiënt werkend geheel.

Factoren die hierin een rol spelen zijn:
De keuze van het juiste type buis met de meest optimale leiding-diameter, en het gebruik van de juiste onderdelen, bijvoorbeeld bochten i.p.v. knieën.
Een zo eenvoudig mogelijke installatie met zo min mogelijk onderdelen.

Tegengesteld aan het bovengenoemde, willen we graag zo flexibel mogelijk zijn en alles het liefst apart kunnen bedienen. Dit doen we hoofdzakelijk door het toepassen van kranen en deelbare koppelingen. Op deze manier streven wij naar een zo goed mogelijke combinatie van efficiëntie en bedieningsgemak.
Vooropgesteld binnen deze keuze staat altijd vast, dat de capaciteit van het filtersysteem toereikend is voor de vijver, waarvoor deze is bedoeld.

Plaatsing vijverfilter: