Voorfilters.

Een voorfilter vergroot de werking van het biologische filter. Voorfilters zijn er in 3 hoofd soorten, de Vortex, de zeefbocht en het trommelfilter.

Het zijn alle mechanische filters met hetzelfde doel namelijk, het vijverwater ontdoen van de meeste meer grove vuildeeltjes voordat het water de eigenlijke biologische filter bereikt.

Hierdoor wordt het filter ontlast en kan het zijn biologische werk beter doen, ook hoeft het hoofdfilter minder gereinigd te worden.

Daarom worden alle voorfilters zonder uitzondering als eerste in de filterlijn geplaatst.

Voorfilters zijn eenvoudig te reinigen zonder de bacteriële huishouding in het hoofdfilter aan te tasten.

De Vortex:

vortex-voorbeeld

De Vortex of draaikolkfilter is een cilindervormig filtervat met een trechtervormige onderkant.

Het vijverwater komt aan de onderkant de Vortex binnen en gaat er bovenkant weer uit.

Het water wordt in feite zo gestuurd dat er een constante draaikolk ontstaat die er voor zorgt dat de zwaardere delen neerslaan op de bodem.

Onderaan de bodem is een aflaat voorzien zodat men regelmatig het bezonken vuil weg kan laten lopen.

De werking:

Een Vortex werkt het best als hij aangesloten wordt op één of meerdere bodem afvoeren niet meer dan 4 stuks (gravity filter) en wordt best geplaatst volgens het systeem van de communicerende vaten met de vijver. Dit wil zeggen dat de waterspiegel van de vijver gelijk is aan de waterspiegel van de Vortex. Dit verdient de aanbeveling omdat meer en vooral groter vuil zoals bladeren dan opgevangen worden in de Vortex.

Belangrijk, zeker bij een gravity filter, is de grote diameter van de inlaat opening (80-110 mm) zodat ook groot vuil vlot in de Vortex kan worden opgevangen.

Ook kan een Vortex via een vijverpomp, op een pomp gevoed filter – oeverfilter worden aangesloten.

Net als een gewone filter heeft een Vortex een optimale doorstroming. De diameter van de Vortex is bepalend voor het debiet aan water dat door de filter mag of moet stromen om een optimale werking te verkrijgen.

Aangeraden wordt om de volgende debieten aan te houden.

Vortex diameter 80cm: 6.000 l/h

Vortex diameter 100cm: 11.000 l/h

Vortex diameter 120cm: 18.000 l/h

Het onderhoud :

werking-vortex

De Vortex is onderaan voorzien van een schuifkraan waaruit we het verzamelde vuil op de bodem kunnen afvoeren naar riool of verzamelput.

U doet er goed aan deze schuifkraan wekelijks even te openen om het vuil af te voeren, maar zeker in de zomerperiode waarin de vissen actief zijn kunt u dit beter vaker doen.

Wanneer de Vortex té sterk is vervuild (veel vuil op de bodem, op de wanden) of wanneer we in geval van een gravity filter eens grondig willen doorspoelen kunt u de hoofdkraan tussen Bodemdrain en Vortex sluiten, pomp en filter stilleggen en vervolgens de Vortex volledig leeg laten lopen (laat de schuifkraan aan de Vortex open staan).

Open dan de hoofdkraan en door de druk van de watermassa in de vijver wordt water en vuil met grote kracht doorheen de Bodemdrain en leidingen gestuwd. Met een borstel kunnen we de wanden van de Vortex schoonvegen tijdens het leeglopen.

De zeefbocht of Ultrasieve :

Zeven zijn voorfilters en moeten dus volledig vooraan de filterlijn geplaatst worden.

De rechthoekige bak modellen met zeefbocht kunnen voor de Vortex of deze vervangen.

De ronde modellen worden in de Vortex gemonteerd.

sieve-gravity-voorbeeld

De rechthoekige bak modellen met zeefbocht kunnen ook tussen muur skimmer en skimmer pomp geplaatst worden in een aparte skimmer lijn.

De UltraSieve kan op meerdere manieren worden geplaatst.

Als gravity opstelling, dus op gelijke hoogte met de waterspiegel van de vijver maar ook even goed toepasbaar bij andere pomp gevoede filtersystemen.

Een nadeel bij pomp gevoede systeem is dat de UltraSieve hoger moet staan dan de bestaande filter.

sieve-pompgevoed-voorbeeld

Het is ook mogelijk om de zeefbocht rechtstreeks op een skimmer, bodemdrain of zelf aanzuigende pomp aan te sluiten.

De zeefbocht of UltraSieve is een compacter alternatief voor de Vortex. Het water valt door een gebogen zeer fijne zeef waardoor het zweefvuil boven op de zeef blijft liggen. Het water dat door de zeef gepasseerd is, wordt onmiddellijk weggepompt naar de biologische filter.

De Werking :

De UltraSieve leidt het water over vele honderden messcherpe driehoekige staafjes welke ten opzichte van elkaar gekanteld zijn en een spleet hebben van 100, 200, of 300 micron (1 micron = 0,001mm).

werking-sieve

De zeven met 300 micron zijn de meest aanbevolen omdat ze voldoende kleine deeltjes filteren en toch niet al te snel dichtslibben. Het water loopt tegen de scherpe kant van de driehoek aan waarbij de oppervlaktespanning van het water wordt gebroken. Het vuildeeltje wordt nu door hydrostatische werking van het zeefelement weggedrukt en uit het water getild.

Voorts loopt het vuil over de scherpe kanten van de zeef naar beneden waardoor het zweefvuil boven op de zeef blijft liggen. Het vuil kan het water nu niet meer verontreinigen door erin op te lossen. Het gezeefde water, dat door de zeef naar beneden valt, wordt opgevangen en afgevoerd naar de hoofdfilter met een doorstroomcapaciteit van maximaal 20 kubieke meter vijverwater per uur. De meeste UltraSieve zijn voorzien van een vlotter en overloopvoorziening.

Het onderhoud :

Door hun fijne raster slibben de zeven snel dicht en ze moeten dan ook zeer regelmatig worden schoongemaakt. Hoe fijner de zeef is, hoe vaker dit nodig zal zijn.

Ook kunnen vetten in het vijverwater zorgen voor een snelle verstopping en afnemende werking.

U kunt de zeef echter eenvoudig handmatig reinigen met schoon water en een borstel. Gebruik nooit reinigingsmiddelen om de zeef te ontvetten! Wel kunt u een vluchtig middel als bijvoorbeeld alcohol gebruiken voor ontvetting van de zeef, als het maar geen residu op de zeef achterlaat.

Uiteraard let u er daarbij wel op dat, in het geval van een kunststof zeef, het materiaal niet wordt aangetast.

De trommel- of drumfilter :

Alle koi liefhebbers hebben 1 ding gemeen.

We willen collectief af van alle zweefvuil en troep in de vijver.

Wie heeft er niet eens een nylonkous aangewend of andere probeersels om toch een poging te ondernemen zoveel mogelijk vuil tegen te houden?

trommelfilter-voorbeeld

We zijn in de jaren dat de hobby bestaat onvermoeid op zoek gegaan naar systemen om zoveel mogelijk vuil tegen te houden op een liefst zo eenvoudig mogelijk manier. Als we de geschiedenis van voorfilteren bekijken dan kunnen we één grote trend vaststellen: we gaan steeds fijnere materialen gebruiken die superkleine deeltjes tegengehouden. Het begon met het tegenhouden van vuil met borstels, opvangen met de Vortex.

De zeef stelde ons in staat om vuildeeltjes tot gemiddeld 200 micron (= 0,2 mm) uit het water te tillen. De trommelfilter doet nog fijner, want dit toestel maakt het mogelijk om tot 40 micron fijn vuil uit het water te filteren (= 0,04 mm). 1mm = 1000 micron.

Werking en principe :

De trommelfilter ziet er als een indrukwekkende machine uit, maar de werking ervan is heel erg simpel. Simplistisch verwoord kun je zeggen dat het vijverwater via het gravity of het pomp gevoed principe de trommelfilter via de invoer binnenstroomt en in de ultrafijne ronde zeef terecht komt.

Aan de achterkant van de trommelfilter bevindt zich de uitvoer die dan aangesloten wordt op de eerste filterkamer. Het vijverwater wordt gefilterd door de filterelementen op de langzaam ronddraaiende trommel. Het vijverwater wordt door een centrale buis in de trommel geleidt.

Deze trommel bestaat uit twee kunststof schijven (afhankelijk van model en fabrikant), die door een achtzijdig roestvrijstaal frame (of inox) aan elkaar zijn gekoppeld. Aan dit frame zijn standaard roosters met een maaswijdte van 40 micron bevestigd.

Het ingebrachte water stroomt onder invloed van de zwaartekracht, drukloos door het filtergaas naar buiten, terwijl het vuil op het screen of ziften achterblijft.

Door de roterende beweging van de trommel wordt het vuil als het ware uit het water geschept. Door deze speciale structuur van de filterelementen worden de deeltjes zorgvuldig gescheiden van het vijverwater. De zeeftrommel draait niet continu rond tijdens de werking van het filter maar begint enkel te draaien wanneer het waterpeil in de trommelfilter een bepaalde stand heeft bereikt.

De mate van vervuiling van het vijverwater bepaald hoe snel het niveaupeil bereikt wordt en hoe vaak de schoonspoel procedure herhaald zal worden.

De trommelfilter is uitgerust met een sensor die het commando heeft aan een reductiemotor om de zeeftrommel te laten draaien wanneer een bepaald graad van vervuiling in de trommelfilter werd bereikt. De bijgeplaatste hogedrukpomp sproeit met een vijftal sproeikoppen bij een druk van 6 tot 8 bar de zeeftrommel schoon. Het afval en spoelwater dat vrij komt verlaat de trommelfilter via een afvoerbuis. Dankzij het schoonspoelen onder hoge druk blijft de uiterst fijne zeeftrommel schoon en wordt weinig water verspild.

Conclusie:

Een goed toestel om de biologische filter meer te ontlasten. Kan grote hoeveelheden water (debiet) aan, tot 40.000 liter/uur Maakt veel lawaai en op dit moment voor redelijk duur in aankoop. Is best in toepassing bij koivijvers, maar kan bij beplanten vijvers ook zijn nut bewijzen. Het stroomverbruik en de in het algemeen tamelijk forse afmetingen van de trommelfilter. En een ander nadeel is, dat het toestel redelijk veel kabaal maakt.

Vijver beluchten: