Welke vijverfilters zijn er.

De meerkamerfilter of ook multichamber, is het meest eenvoudige en meest gebruikte filtersysteem.

voorbeeld-kamerfilterIn de kamers worden verschillende mechanische en biologische filtermaterialen gebruikt voor het filteren van het vijverwater. In een aan één geschakelde compartimenten of kamers wordt het vijverwater door verschillende filtermaterialen geleid.

Ze zijn ook te verkrijgen in klaverblad model en als losse Vortex modules die aan elkaar gekoppeld worden. Het aantal kamers en de totale inhoud moet in verhouding staan tot de inhoud van de vijver en het daarin aanwezige vissenbestand.

Vanwege het grote doorstroomvolume is een meerkamerfilter bij uitstek geschikt voor grote vijvers vanaf een waterinhoud van 7 m3 en bij vijvers met een groot bestand aan vissen en of met geen of weinig aanwezige planten en het is daarom het meest toegepaste filter bij Koivijvers.

Meerkamerfilters kunnen pomp gevoed (boven het vijverwater) als gravity (gelijk met het vijverwater) opgesteld worden, en eventueel voorzien worden van een voorfilter zoals een Vortex of zeef.

Achter het meerkamerfilter kan een zandfilter of druppelfilter geïnstalleerd worden.

De werking :

Na een eventuele voor filtering van een Vortex of een zeef, komt het vijverwater in de filter.

Het vijverwater dat de meerkamerfilter binnenkomt wordt per kamer van onder naar boven door het filtermateriaal gestuurd, tot dat het achteraan het filter verlaat.

Het filteren in een meerkamerfilter gebeurt in meerdere stappen.

werking-kamerfilter

Een mechanische filtering waarbij in één of meerdere kamers word voorzien grove matten of borstels. Een biologische filtering waarbij de andere kamers met verschillende biologische filtermaterialen worden voorzien zoals Japanse matten, bioballen, honingraad,, enz.

Het filtermedium in deze kamer(s) dient als huisvesting voor de nuttige bacteriën die zorgen voor omzetting van schadelijke afvalstoffen naar voor planten opneembare voedingsstoffen.

Het is een kwestie van persoonlijke voorkeur welk medium wordt gebruikt, maar het belangrijkst is een goede doorstroming en een zo groot mogelijk aanhechtingsoppervlak voor de bacteriën.

Omdat de bacteriën voor hun ontwikkeling veel zuurstof nodig hebben, moet de biologische filterkamer worden voorzien van een beluchting door bijvoorbeeld een luchtsteen. Plaats deze niet te diep, omdat anders het vuil van de bodem mee omhoog komt.

Een laatste fijne mechanische filtering gebeurd in de laatste biologische kamer door filtermateriaal met fijne structuur te voorzien, zoals hele fijne matten of filterschuim.

Onderhoud :

Het volstaat om de paar dagen de afvoerkranen van de verschillende kamers even open te zetten zodat het bezonken vuil afgevoerd kan worden. De kamers met de mechanische filtermaterialen moeten regelmatig grondig schoongemaakt worden. Dit hangt natuurlijk af van de organische belasting. Als een voorfilter aanwezig is zal dit minder frequent moeten gebeuren.

Het mechanische filtermateriaal is gemakkelijk te reinigen door het spoelen in een emmer water of in de filterkamer zelf. De kamers met de biologische filtermaterialen zullen weinig of niet gespoeld moeten worden. Dat mag ook niet want hier nestelen zich de ontelbare nuttige bacteriën in, die het water biologisch gaan zuiveren. Deze filtering moet zo weinig mogelijk worden schoon gemaakt om de bacteriologische huishouding niet aan te tasten of zelfs te vernietigen.

Als de vervuiling te groot is en de werking van het filter merkbaar afneemt, kunt u deze kamer en de media erin schoonmaken met vijverwater om een deel van de bacteriehuishouding zo veel mogelijk in stand te houden.

(Nooit schoon leidingwater!)

Wees voorzichtig en doe niet alle kamers tegelijkertijd, maar doe om de week een kamer.

En voeg nieuwe bacteriën toe aan uw filter, beter te veel dan te weinig.

Bewegend bed filters:

De Nexus Eazy is Evolution Aqua’s wereld toonaangevende filtratie systeem.

ea-nexus-filter

Gebruik makend van het industrieel bewezen Kaldnes K1 bewegend bed, gekoppeld aan het innovatieve Eazy mechanische filter.

De Nexus Eazy zorgt voor uitstekende water helderheid en kwaliteit, pomp of gravity gevoed.

Het is heel gemakkelijk “Eazy” en plezierig schoon te maken. De Nexus Eazy is een slimme combinatie van een mechanisch- en biologisch filter. Hierdoor wordt een effectief, hoogwaardig filtratie systeem voor alle maten van de vijver gecreëerd. Het is en blijft de revolutionaire manier waarop vijvers moeten worden gefilterd.

De Nexus gecombineerd met de Eazy, betekent dat er eigenlijk geen concurrentie is met betrekking tot prijs en het resultaat met wat ze al snel zullen bereiken.

De filters van de toekomst, gebaseerd op oude technieken. Je zou kunnen zeggen dat het de evolutie is van een meerkamerfilter en ze kennen dan ook een groot filteringsvermogen.

Werking :

Deze filters maken gebruik van een drijvend bed van filtermateriaal dat door middel van een sterke luchtstroom constant in beweging is.

ea-nexus-filter-werking

Als filtermateriaal wordt vandaag Kaldnes K1 gebruikt. Dit zijn kunststof vormpjes van 6 bij 8 mm die een nuttige oppervlakte van 850 m² per m3 filtermateriaal hebben. Doordat het filtermateriaal in beweging blijft, wordt samenklontering ervan verhinderd terwijl tegelijkertijd de bacteriën voortdurend voorzien worden van zuurstofrijk water.

Hierdoor ontstaat er een sterke bacteriologische filterwerking. De intensieve beluchting zorgt niet alleen voor zuurstofrijk water in het bewegend bed maar ook voor de vijver. Van Kaldnes K1 media is bewezen dat het tot 10 keer efficiënter is dan biologische statische media, bij gelijke omvang. Wanneer het als mechanisch filter wordt gebruikt, is het vermogen om vaste stoffen uit het water te halen ongelooflijk.

Deze systemen zijn volledig open zonder dode gebieden waar anaerobe slechte bacteriën kunnen groeien en bovendien hoeft u geen ‘duur draaiende’ hoog vermogen circulatie pomp te gebruiken.

Onderhoud :

De Nexus Eazy is ontzettend makkelijk en plezierig schoon te maken.

De circulatie pomp wordt uitgeschakeld (Bij gravity opstelling wordt ook de schuifkraan gesloten), de aanvoer van vijverwater wordt nu gestopt. Hierna wordt de bijgeleverde standpijp in het midden van de Eazy gezet, de verbinding tussen de binnenste en buitenste kamer van de Nexus is nu gesloten.

Door het omzetten van een drieweg kraan wordt d.m.v. de aanwezige luchtpomp lucht onder in de Eazy geblazen. Deze lucht zorgt ervoor dat de Kaldnes massa in beweging komt en het hierop neergeslagen vuil los komt. Dit vuil wordt vermengd met water en bevind zich dan nog steeds in de centrale kamer van de Nexus.

Zodra de Kaldnes media lang genoeg gespoeld is, wordt het water vanuit de centrale kamer door het openen van een kogelkraan weggespoeld naar het riool of een afvalwater put.

Als de centrale kamer leeg is wordt de kogelkraan weer dicht gezet (bij gravity wordt ook de schuifkraan geopend), de standpijp verwijdert en daarna de circulatiepomp aangezet. De centrale kamer wordt nu weer gevuld met vijverwater en het systeem zal weer circuleren. Hierna wordt de lucht toevoer weer omgezet naar de buitenste ring. Het hele proces van begin tot eind duurt minder dan 4 minuten, ook kunt u hierbij zelf niet nat of vuil worden.

Beadfilters:

Dit zijn gesloten drukvaten gevuld met duizenden kunststof korreltjes, die beads worden genoemd.

Ze zijn de moderne variant van de oude zandfilters die erg onderhoudsintensief waren.

Met de druk van een beadfilter kan namelijk ook enig hoogteverschil worden overbrugd.

beadfilter-voorbeeld

Beadfilters zijn vooral interessant omdat ze zeer weinig plaats in beslag nemen terwijl ze toch, dankzij de ontelbare korrels een grote nuttige oppervlakte hebben voor de nitrificerende bacteriën.

Daarnaast is hun reiniging zeer éénvoudig. De duizenden korrels bij één zorgen voor een bed waar het water doorheen stroomt. Onderaan het bed wordt het vuil, dat de voorfilter passeerde tegengehouden (mechanische filtering. De korrels in het bed zorgen op hun beurt dan voor de biologische filtering. Naarmate het filter langere tijd wordt gebruikt, wordt ook de biofilm (een plakkerige laag) om de korrels dikker waardoor er steeds fijner vuil kan worden opgevangen.

De plastic korrels hebben een aanhechtingsoppervlakte van zo’n 1600 m2 per m3 dat is 6 x zo veel als bijvoorbeeld een blauwe Japanse mat. De biofilmlaag om de korrels biedt dus gigantisch veel oppervlakte voor de bacteriën voor het afbreken van ammonium en nitriet.

De Beadfilters moeten altijd een degelijke voorfilter hebben, in de vorm van een zeef of een vortex.

Zonder deze voorfilters zal de inlaat van Beadfilter snel vervuilen en blokkeren en als gevolg dat de beads vroegtijdig zullen dicht slippen.

De werking :

De functies van de 6-wegklep:

werking-beadfilter

FILTER :

Het water komt het Beadfilter binnen (A) en gaat van onder naar boven door de beads en verlaat het filter via de buis met sleufjes (C) om weer naar de vijver terug te gaan.

RECIRCULATE :

Het filter wordt overgeslagen en het water van de vijver gaat van de pomp via de 6-wegklep weer terug naar de vijver voor het geval u het water met bepaalde producten wil behandelen zoals medicijnen die niet in het filter mogen komen.

WASTE :

Het water gaat niet door het filter maar direct naar de afvoer. U kunt deze stand gebruiken om het water uit de vijver weg te pompen zonder het afval door het filter te laten gaan.

RINSE :

Hierbij wordt er de eerste keer bij het spoelen gebruik gemaakt van de luchtblower om de beads te spoelen. Na de Backwash handeling wordt er nog een keer in de RINSE stand met water gespoeld om het vuil dat nog bovenin het filter zit weg te spoelen.

BACKWASH :

In deze stand laat men de pomp lopen totdat het water in het zichtglas helder wordt, na ongeveer 2 minuten.

Het is onmogelijk om elk klein vuildeeltje uit een filter te krijgen en op deze manier worden deze kleine vuildeeltjes afgevoerd i.p.v. weer terug te keren naar de vijver. Het water komt boven binnen (C) en verlaat het filter via de eigenlijke inlaat (A) naar de afvoer. Voer deze spoelprocedure in de zomer 1 tot 2 keer per week uit en buiten het seizoen eens in de 1 tot 2 weken. Het wordt aanbevolen om bacteriecultuur aan het filter toe te voegen bij het opstarten en na het onderhoud.

Hierdoor herneemt het filter sneller en sterker zijn bacteriële filterfunctie.

Onderhoud :

1. Zet de pomp uit.

6-wegklep

2. Zet de 6-wegklep op RINSE (spoelen). Druk de hendel van de 6-weg klep krachtig naar beneden en draai hem in de betreffende richting. Laat de hendel los en controleer of deze in de juiste positie staat. In de RINSE stand zal er wat lucht ontsnappen naar de afvoer en wat water tijdens het gebruik van de luchtblower.

3. Zet de blower ongeveer 2 tot 4 minuten aan. Tijdens het gebruik van de blower worden alle beads flink door elkaar gespoeld waardoor de opgevangen vuildeeltjes en de overtollige biofilmlaag worden los gespoeld voor het naspoelen (backwash). De lucht en fijne vuildeeltjes worden via de 6-wegklep naar het riool afgevoerd.

4. Zet de 6-wegklep op BACKWASH (naspoelen) en zet de pomp aan. Het water wordt nu in omgekeerde richting door het filter gestuurd en voert het los gespoelde vuil af via de 6-wegklep naar het riool. Door een kijkglas te monteren aan de WASTE kant kunt u het spoelproces gemakkelijk volgen. Wanneer het water in het kijkglas helder wordt weet u dat het spoelproces is voltooid (1 tot 2 minuten).

5. Stop de pomp, zet de 6-wegklep op RINSE en start de pomp. Nu wordt het laatste vuil dat achtergebleven is in het filter via de normale weg afgevoerd naar het riool. Ook hier kan men deze spoelprocedure volgen in het kijkglas (1 tot 2 minuten).

6. Stop de pomp, zet de 6-wegklep op FILTER (FILTRATION) en zet de pomp weer aan. Voer deze spoelprocedure in de zomer 1 tot 2 keer per week uit en buiten het seizoen eens in de 1 tot 2 weken.

De afvoerkraan in de voet van het filter kunt u 1 of 2 keer per maand een paar seconden openzetten om het vuil van de bodem weg te spoelen. Dit mag alleen in FILTER stand terwijl de pomp loopt en is dus geen vast onderdeel in de gewone spoelprocedure.

Vijver voorfilters: