Onderhoud van een moerasfilter of plantenfilter.

Het belangrijkste onderhoud, de bacteriën in het moerasfilter.

Een goede werking van het moerasfilter hangt af van de plantengroei, maar is nog meer afhankelijk van de aanwezigheid van bacteriën rond de plantenwortels. Zorg altijd voor een goede waterkwaliteit om de bacteriegroei op pijl te houden. Want een slechte bacteriegroei verslechterd uw moerasfilter. Daarom is het nodig om regelmatig uw water te testen en optimaal te houden.

Houd de PH tussen de 7 en 8 want dit zorgt voor een goede bacteriegroei.

Houd de GH op minimaal 10 voor een goede plantengroei en fosfaat binding.

Ververs eventueel een aantal keren een deel van het vijverwater totdat de water waarden zich stabiliseren.

Het onderhoud van de moerasplanten:

Wanneer we groeikrachtige planten hebben staan, kunt u die meermaals per jaar snoeien. Dat zorgt ervoor dat de plant steeds opnieuw gestimuleerd wordt tot groei en dus tot het omzetten van in het water opgeloste stoffen tot biomassa. Op die manier hebben we dan ook gedurende een heel ruime periode van het jaar een actief werkend moerasfilter.

Gedurende het bloeiseizoen laten we de planten met rust, tot ze uitgebloeid zijn. De uitgebloeide plantendelen snoeien we bij een volgende snoeibeurt mee weg. Haal dan ook steeds alle dode en geel geworden delen weg. Hiermee zorgt u voor een moerasfilter dat het hele jaar door optimaal werkt.

In augustus tot september snoeit u een laatste keer opdat de nadien bijgegroeide plantenmassa tijd heeft om gedurende de winter het moeras op te fleuren. Die bladeren snoei je dan in het begin van het vijverseizoen weg opdat er weerom plaats is voor de plant om nieuwe door te laten schieten als in mei de bloei terug op gang komt. Planten die eerder al teken geven van het voor bekeken te houden (bv. gele bladeren) snoei je vroeger weg. Al wat dood is komt tot ontbinding en zorgt voor een onnodige belasting van het water zodat we die delen dan ook steeds trachten te verwijderen gedurende heel het jaar.

In het voorjaar kan je restanten die op de bodem van de vijver of op het moeras liggen verwijderen met een klein schepnetje of met een vijverstofzuiger.

Handig aan het afzonderlijke moeras is dat je reinigingswerkzaamheden in het najaar/vroege voorjaar kan uitvoeren zonder de vissen hierbij te storen.

De grote schoonmaak:

De vraag bij dergelijke filters is steeds weer of dit moeras zal dichtslibben en zo ja, wat dan? Zoals reeds eerder vermeld spelen vele factoren een rol in de belasting van het moeras. Wanneer de belasting te groot is en een mechanische voorfiltratie ontoereikend (of ontbrekend), dan zal na verloop van tijd onvermijdelijk verzadiging optreden.

Enkelen die dergelijke moerassen als enige filtratie aanwenden in zwem of koivijvers, hanteert men als gangbare periode 4 a 8 jaar, met uitlopers tot meer dan 10 jaar. Alleen is in werkelijkheid gebleken dat het binnen 2 jaar al dichtgeslibd kan zijn, door veel vervuiling.

Belangrijk bij dit alles is dat het mogelijk verval van je moeras mooi gecontroleerd kan worden en zich dus zeker geen tijdbom in je vijver bevindt, zoals wel eens wordt beweerd.

Het filtersubstraat:

Eerst zet u de vijverpomp uit, zodat het moeras afgezonderd wordt van de vijver. In direct verbonden moerassen laat je het waterpeil zakken (25 cm) tot de scheidingsdam droog komt te liggen en de beide vijvers niet meer in verbinding staan met mekaar.

Vervolgens graaf je de planten uit en bewaar je deze tijdelijk in bijvoorbeeld enkele grote metselspeciekuipen. Vervolgens wordt het substraat in een geperforeerde plastic bak geschept (een bak met gaatjes in de bodem) en spoel je het in het nog aanwezige water. nadien wordt het substraat met kruiwagen afgevoerd naar bijvoorbeeld een groot dekzeil elders in de tuin.

Naarmate het substraatniveau zakt, pomp je het vuile water weg met een dompelpomp. Wanneer alles is verwijderd en gereinigd, kan je weer starten met de opbouw.

Spoel nooit met kraanwater, maar altijd met vijverwater, denk om uw bacteriën.

Als u het moerasfilter heeft voorzien bodemdrain of een aftapkraan, dan kunt u deze periodiek opendraaien om het gezonken slib te laten weglopen.

Het substraat kan deels worden ontdaan van vuil door het water met kracht in tegengestelde richting als de gebruikelijke flow door het substraat te pompen. Dit kan bijvoorbeeld met een krachtige dompelpomp waarmee u het water over het substraat spuit.

Probeer zoveel mogelijk het verontreinigde water op te vangen en af te voeren.

Ook is dit voor u een goed moment om de te groot geworden moerasplanten te splitsen, te snoeien of gewoon te verwijderen. U constateert aan de hand van steeds verder verslechterende waterwaarden en aan een eventueel sterk verminderende output van de pomp vanzelf wanneer het moerasfilter aan het dichtslibben is en aan een grote schoonmaakbeurt toe is.

Als het moerasfilter weer helemaal is schoongemaakt en gevuld, kan de pomp weer aan en de circulatie kan weer beginnen.

Vanwege de schoonmaakwerkzaamheden is de bacteriehuishouding sterk verkleind. Voeg daarom zo snel mogelijk nieuwe bacteriën toe aan uw moerasfilter.

Eveneens is het aan te raden om de GH waarde te controleren en indien nodig te verhogen. Met name de pH waarde is belangrijk en een goede indicator voor de waterkwaliteit. Ververs eventueel een aantal keren een deel van het vijverwater totdat de waterwaarden zich stabiliseren.

Als het water in de winter kouder wordt, neemt de bacteriegroei sterk af.

Dit betekent niet dat het moerasfilter stilgelegd kan of moet worden, in tegendeel zelfs. Want ook in de winter is het nodig om de watercirculatie op gang te houden om het geheel afsterven van de bacteriecultuur te voorkomen. Bijkomend voordeel is, dat het moerasfilter en de vijver minder snel zal bevriezen. Alleen bij hele strenge vorst, en uw moerasfilter vormt zoveel ijs dat het beter is om de moerasfilter uit te zetten, dan kunt u het vijverwater via een winterretour terug laten lopen naar de vijver.