Algen in de vijver.

Algen veroorzaken een aantal problemen in het water.

Zo belemmeren ze de doorstroming van bodemdrains, blokkeren pompen, verstikken onderwaterplanten en doen filtermedia dichtslippen. Bij ernstige algenbloei kunnen ze enorme schade toebrengen aan het ecosysteem van de vijver. Problemen met algen kunnen gaan van een onleuke kleur, tot onaangename geur en zelfs zuurstoftekort in het water met de dood van vissen tot gevolg. de meeste vijver- en Koi liefhebbers hebben regelmatig met algen af te rekenen maar ook grote natuurlijke meren en beken hebben steeds meer last van algen.

Is het dan erg om groen en troebel water in de vijver te hebben?

Ja en nee. De dieren in uw vijver ondervinden in principe niet rechtstreeks last van zweefalgen maar voor uw planten is het ronduit funest. Zweefalgen nemen namelijk voor een belangrijk deel het zonlicht weg dat uw planten nodig hebben voor hun ontwikkeling. Bij langdurige aanwezigheid van zweefalgen, zullen uw zuurstofplanten verslijmen en dood gaan, hetgeen het probleem alleen maar erger zal maken. Ook is door zweefalgen groen en troebel water een indicatie dat de waterkwaliteit niet in orde is. Dit laatste is wel iets waar uw vissen slecht tegen kunnen.

Oorzaak Zweefalgen,

In ieder geval is er sprake van een verstoord evenwicht in de vijver, van welke aard dan ook.

De zweefalgen hebben ook zelf waarschijnlijk in belangrijke mate bijgedragen aan dat verstoorde evenwicht waardoor u geen heldere vijver meer hebt.

Er zijn meerdere oorzaken mogelijk:

De vijver ligt de hele dag in de volle zon.

Te veel voeren (teveel voedingstoffen).

Te groot visbestand. (teveel uitwerpselen dus teveel voedingstoffen).

Te hoge concentratie aan nitraten door te weinig waterverversingen in de koivijver.

Te vroege beplanting in de lente. Koop nooit zuurstofplanten voor 1 mei. Ze zullen verslijmen in het water omdat de temperatuur nog te laag is en planten hebben warmte nodig om te groeien. Algen zijn pioniersplanten, ze hebben genoeg aan licht om zich te ontwikkelen.

Er is nog geen biologisch evenwicht want het is een nieuwe vijver.

De bacteriële huishouding is niet op orde, er zijn te weinig bacteriën aanwezig.

De zuurstofplanten zijn afgestorven, of te weinig groeiende planten.

Slechte randafwerking waardoor verrijkte grond in het water terechtkomt.

De waterkwaliteit van de vijver is slecht.

Het filter werkt niet of niet goed, of is te klein voor de vijver.

Het uitzetten van de filter in de winter (waardoor in de lente algen vrij spel hebben).

Geen of te weinig onderhoud gepleegd aan de vijver.

Hoe voorkom ik algen?

De vijver niet in de volle zon aanleggen. Zonlicht is de grootste vriend van de algen.

Half zon/half schaduw is de beste plaats voor een vijver.

Organische verontreiniging voorkomen.

Zuinig zijn met voederen, de hoeveelheid vissen beperken.

Organische plantenresten uit het vijverwater halen weghouden.

Controleer regelmatig de waterwaarden van uw vijver.

Maak de filter nooit schoon met leidingwater.

UVC-lamp tegen zweefalgen, wel even 2 dagen uitzetten bij waterverversing.

Zorg voor voldoende bacteriën, en begin hier mee in het voorjaar.

Watervlooien tegen zweefalgen ( niet zelf vangen i.v.m. ziekte of bloedzuigers).

Zoetwatermosselen tegen zweefalgen ( helpt niet echt veel, maar doen hun werk).

Algen verwijderaar in het voorjaar gebruiken.

Wat kan ik doen tegen algen?

Als je algen hebt, wil dit nog niet zeggen dat je een slechte vijver hebt. Een vijver met algen is een gezonde vijver, mits ze zich niet explosief gaan vermeerderen.

U moet dus zorgen voor:

Voldoende en goede bacteriewerking.

Een filter die groot genoeg is voor uw vijver.

Een goede plantenwerking (bij siervijvers)

Een goed vijver- en filteronderhoud.

Vijver afdekken met een doek of zonnescherm.

Ververs 1/3 deel van het vijverwater met schoon leidingwater.

Voeg dan bijvoorbeeld Clay toe aan uw vijver. (breekt algen af, en neutraliseert de waterwaarden).

Controleer tijdens de waterverversing meteen de gezondheid en hoeveelheid van de aanwezige zuurstofplanten.

Verwijder planten met verrottingsverschijnselen en plaats nieuwe bij indien nodig.

Stop gedurende enkele dagen met het voeren van uw vissen.

Verwijder het teveel aan vissen.

Zorg voor voldoende beluchting in de vijver.

Meet de waterwaarden. Er is een grote kans dat deze niet in orde zijn.

Controleer ook of er op de bodem van de vijver niet teveel slib ligt.

Verwijder zoveel mogelijk van de bovenste ‘laag’ van het vijverwater.

UVC-lamp aanbrengen, of lamp vervangen. (1 keer per jaar).

Draadalgen,

Draadalgen zijn voedselconcurrenten van de gewone zuurstofplanten in de vijver. Wanneer er in een vijver te weinig zuurstofplanten staan om alle voedingsmiddelen uit het water op te nemen, kunnen draadalgen makkelijk de kop opsteken. Toch komen draadalgen ook voor in vijvers met zeer veel zuurstofplanten, maar dan in een wat mildere mate.

Een normale hoeveelheid draadalgen in de vijver betekent dat de conditie van uw vijverwater redelijk tot goed in evenwicht is. Want meestal is het water in uw vijver best helder.

Draadalgen hebben minder eisen nodig voor hun groei dan gewone zuurstofplanten. Draadalgen groeien bijvoorbeeld, in tegenstelling tot gewone zuurstofplanten, wel goed in zacht vijverwater. Daarnaast start hun groei in het voorjaar al eerder dan die van de zuurstofplanten, en in de herfst groeien ze juist wat langer door.

Wanneer in de vijver eenmaal een flinke hoeveelheid draadalgen aanwezig is, zullen deze niet meer vanzelf verdwijnen. Om de vijver weer op orde te krijgen, is het noodzakelijk de aanwezige draadalgen te bestrijden. Het alleen maar handmatig draadalgen verwijderen geeft onvoldoende

resultaat, want de draadalgen zullen blijven terugkeren omdat er algensporen in de vijver achterblijven, die weer snel uitgroeien tot nieuwe algen. Het alleen handmatig draadalgen verwijderen is in dit geval niet effectief. Wanneer je in deze situatie niet start met draadalgen bestrijden, zullen de draadalgen de zuurstofplanten in de vijver gaan overwoekeren.

Draadalgen in de vijver staan in biologisch opzicht dicht bij gewone waterplanten. Bestrijden van draadalgen in de vijver is daarom lastig, als er verkeerd of teveel bestrijdingsmiddel gebruikt wordt, kunnen de zuurstofplanten ook aangetast worden. Veel traditionele bestrijdingsmiddelen zijn gebaseerd op een hoge dosis kopersulfaat. Dit doodt inderdaad de draadalgen, maar tast ook de waterplanten aan. Ook voor de vissen is dit een schadelijke stof.

Modernere algenbestrijders gebruiken veiligere stoffen. Bestrijdingsmiddelen nemen echter de oorzaak van de draadalgen niet weg; het is vooral symptoombestrijding.

Draadalgen verwijderen,

Essentieel is het verbeteren van de waterhardheid van de vijver. Vervolgens kunt u zoveel mogelijk draadalgen verwijderen met de hand of een borstel.

Het handmatig verwijderen van draadalgen gaat makkelijk met een stok waaraan een borstel is bevestigd. Draai hiermee rond in uw vijver en de draadalgen blijven er vanzelf aan hangen. Hiermee kunt u ook de draadalgen voorzichtig tussen uw vijverplanten verwijderen.

Ook kunt u de draadalgen borstel nemen die in de handel verkrijgbaar is, deze laat de draadalgen makkelijk verwijderen van de borstel.

Ook kan een goede vijverstofzuiger het werk aanzienlijk verlichten.

Werk altijd rustig en beheerst zodat de vissen niet gestrest raken en de draadalgen zo min mogelijk kleine deeltjes en sporen verliezen die later weer uitgroeien tot nieuwe draadalgen. Wring of knijp de draadalgen ook nooit uit boven de vijver en gooi het water in de emmer die u gebruikt vooral niet terug in de vijver.

Draadalgen voorkomen,

Een UVC-lamp helpt niet tegen draadalgen.

Voor koivijvers zal beschaduwen een oplossing zijn.

U kunt de draadalgen gaan beconcurreren door het toepassen van een plantenfilter. Een moeraszone met een heel gamma aan planten die met hun wortels in het water staan en met hun bladmassa boven het wateroppervlak staan zijn de beste methode om draadalgen tegen te houden.

Draadalgen en zuurstofplanten zijn voedselconcurrenten. Plaatsen van voldoende zuurstofplanten in de vijver zorgt ervoor, dat deze planten meer voedingsstoffen uit het vijverwater opnemen en er minder overblijft voor algen.

Na het verwijderen van de draadalgen kan de vijver behandeld worden met een middel tegen draadalgen, dat de resterende draadalgen en algensporen doodt. Alleen met de hand draadalgen verwijderen is niet effectief. De meest effectieve manier van draadalgen in de vijver tegengaan en bestrijden is het preventief behandelen van de vijver. Hiermee is de vijver gedurende het hele jaar algenvrij en kan het vervelende klusje van handmatig draadalgen verwijderen achterwege blijven. Een preventieve kuur kan het beste zowel in het voor- als najaar gegeven worden. In deze perioden hebben de algen namelijk een voorsprong op de zuurstofplanten in de vijver.

Verbeteren van de waterhardheid, waardoor de zuurstofplanten beter groeien;

Vissen produceren afval en maken daarmee het vijverwater voedselrijker. Wanneer de hoeveelheid afval zo groot wordt dat de zuurstofplanten dit niet meer allemaal kunnen opnemen, zal de groei van draadalgen in de vijver toenemen.

Bladeren die in de herfst in de vijver waaien en niet uit de vijver gehaald worden, zullen op de vijverbodem langzaam vergaan. Hierbij geven zij voedingstoffen af aan het vijverwater, waardoor de groei van draadalgen zal toenemen. Door een net over de vijver te spannen kan dit voorkomen worden.

Gebruik van ultrasoon en ionenwisselaars, ( met dank aan Schoonevijver)

Er bestaan nogal wat vernuftige toestellen en apparaatjes, zoals de bekende I-Tronic om algenvorming te voorkomen en draadalgen te bestrijden. De meeste zijn ionenwisselaars en ultrasoon apparaten. Ionenwisselaars voegen op automatische wijze zware metalen zoals koper en zink toe aan uw water. Als u daarvoor kiest, kunt u ook een stuk koperen pijp in uw water leggen of naar de apotheek gaan en een zakje zinkoxide kopen. Beide een stuk goedkoper dan die apparaten en even schadelijk voor de algen, helaas tegelijkertijd ook voor slakken, andere lagere dieren en op termijn eveneens voor uw vissen. Klanten hebben ons gemeld dat na gebruik van een bepaald merk I-Tronic, alle ongewervelden zoals slakken al heel snel waren gestorven. Een betere waarschuwing tegen het gebruik van een I-Tronic is er niet aangezien deze dieren lager in de voedselketen staan dan vissen. U mag er daarom vanuit gaan dat de door deze apparaten afgegeven koperionen ook worden opgeslagen in het weefsel van uw vissen.

Er zijn gevallen bekend van bloeddoorlopen vinnen (teken van grote stress bij vissen) en zelfs acute vissterfte door stress vanwege het apparaat; niet doen dus! De fabrikant aanvaardt overigens (heel gemakkelijk) geen enkele aansprakelijkheid. Ze beweert dat de stress en sterfte ook door andere oorzaken kan zijn gekomen en doet alle negatieve ervaringen af als indianenverhalen. Het is ons echter een raadsel dat dit apparaat nog gewoon verkocht mag worden, gezien de ervaringen van onze klanten!

Gerststro,

Het gebruik van gerststro in water werd getest in een grote groep van situaties en in verschillende landen en bewees heel succesvol te zijn in vele situaties zonder gekende neven effecten. Deze methode levert een goedkope en natuurvriendelijke manier om algen te controleren in zowel tuinvijvers als beken en zelfs meren.

Om gerststro effectief te leren gebruiken is het belangrijk dat je weet hoe het werkt.

Wanneer het gerststro in het water geplaatst wordt start het ontbindingsproces (rotten). Hierbij komen een aantal specifieke chemische stoffen vrij dat de algengroei afremt. Het rottingsproces is een microbiologisch proces en hangt af van de watertemperatuur. Het gaat sneller in de zomer en trager in de winter. Het duurt 6 tot 8 weken vooraleer het gerststro actief is als de watertemperatuur beneden de 10°C is, maar het duurt slechts 1 tot 2 weken wanneer de watertemperatuur meer dan 20°C bedraagt.

Tijdens deze periode zullen de algen blijven groeien. Nadien zal het gerststro zijn chemische stoffen geleidelijk vrijgeven totdat het haast volledig is ontbonden. De duur van deze periode hangt af van de watertemperatuur en de manier waarop het stro is aangebracht. Het gerststro blijft actief voor een periode tussen de vier en zes maanden, nadien neemt de activiteit snel af.

Alle details van hoe het precies werkt zijn nog niet allemaal onderzocht. Nog maar enkele van de stoffen die vrijkomen bij het proces zijn herkend, het overgrote deel is niet giftig terwijl sommige een klein giftig effect hebben zoals in de vrijgekomen concentraties. Het is mogelijk dat een combinatie van verschillende factoren door het ontbinden van het stro een anti-alg activiteit oplevert. Het volgende is wel al geweten en algemeen aanvaard:

Wanneer het stro in het water geplaatst wordt, zullen bepaalde stoffen vrijkomen en oplossen in het water. Het water zal bruin kleuren. De bacteriën zijn in grote getale aanwezig in dit stadium.

Na een tweetal weken zullen de bacteriën vervangen worden door schimmels. Bij deze ontbinding komt de stof lignine en nog andere celwand stoffen vrij.

Wanneer stro rot zullen celwand stoffen in verschillend tempo ontbinden. Lignine is blijvend en wordt nog waarschijnlijk altijd afgegeven aan het water als andere stoffen reeds zijn verdwenen. Ontbinding van lignine leidt naar een meer oplosbare lignine vorm en andere ontbindingsstoffen. Deze ontbindingsproducten worden hoogstwaarschijnlijk ver transporteert door bacterie en schimmel enzymen vooraleer ze aan het water worden afgegeven. Deze mengeling van stoffen wordt ver transporteert in verschillende zuren.

Het is een misvatting om te stellen dat van zodra je het gerststro in het water brengt de algen worden afgeremd. Er is een zekere tijd nodig vooraleer de anti-alg stoffen worden afgegeven aan het water bij het ontbindingsproces. De watertemperatuur speelt een heel belangrijke rol. Het is ook zo dat kleinere zweefalgen (die het groene water veroorzaken) sneller zullen verdwijnen, binnen de 6-8 weken na het starten van het proces terwijl de grotere, meer ontwikkelde draadalgen langer zullen overleven. Wanneer we het gerststro te laat aanbrengen, wanneer de draadalgen groei sterk is zullen de draadalgen misschien het eerste seizoen niet voldoende onder controle zijn. Het is daarom aanbevolen om het stro zo vroeg mogelijk in de lente aan te brengen, nog voor dat de draadalgen beginnen met groeien.

De nuttige anti-alg stoffen die geproduceerd worden vanuit het rottingsproces wordt enkel verkregen in een zuurstofrijke omgeving. Er moeten immers de juiste stoffen geproduceerd worden. Wanneer het stro te dicht opéén gepakt is krijgen we geen voldoende doorstroming van zuurstofrijk water doorheen het stro met een anaeroob milieu tot gevolg. In deze omgeving zal enkel maar het buitenste stro de specifieke anti-alg stoffen produceren. In het binnenste gedeelte is er geen zuurstof. Er kan dan een productie van stoffen ontstaan waar algen hun voordeel mee doen.

Hoeveel gerststro gebruiken?

De hoeveelheid stro dat je moet gebruiken hangt niet af van de vijverinhoud maar van de vijveroppervlakte. Dit komt omdat het merendeel van de algen bovenaan het vijveroppervlak groeien. Daarom wordt de hoeveelheid gerststro berekent volgens het aantal vierkante meters vijveroppervlakte. De dosis gerststro hangt af van de algengroei op het moment van toepassing.

Om te beginnen, vijvers met een sterke algengroei is de veilige dosis 50 gram / m².

Volgende dosis is de helft van de begin dosis, 25 gram / m².

Zodra de algengroei onder controle is wordt een onderhoud dosis van 10 gram / m² voorgeschreven.