Watervergiftiging.

NH4+/NH3 waarde: Ammoniak.

Wat is ammonium NH4+ en ammoniak NH3.

De verbindingen ammonium/ammoniak staan in een bepaalde verhouding tot elkaar. Deze verhouding hangt af van de hoogte van de PH waarde van het water.

Hoe lager de PH waarde hoe groter het deel ammonium, en hoe hoger de PH waarde hoe groter het deel ammoniak. Hoewel ammonium voor vijvervissen vrijwel onschadelijk is, is ammoniak uiterst giftig.

Bij een meting van 0,2mg/liter is reeds dodelijk voor jonge vissen en 0,8mg/liter is al dodelijk voor alle vissen.

Ammoniak is een giftig product dat ontstaat uit de uitwerpselen van vissen, mineralisatie van aminozuren, voedseloverschotten en ander organisch afval. Naarmate de concentratie aan giftig ammoniak in het water stijgt, zal steeds meer van deze stof zich verplaatsen naar het bloed van de vissen. Dit proces zorgt ervoor dat de giftige molecule, de organen van de vis bereikt en de cel huishouding aantast, maar ook het centrale zenuwstelsel en de kieuwen.

Dit leidt tot een verdikking van de kieuwlamellen, en het creëert een overmatige productie van slijm. Ook de huid van de vis kan een rood aspect vertonen, en in gevallen van ammoniakvergiftiging, zullen de jongere vissen eerder sterven dan de grotere vissen.

De vissen krijgen een bemoeilijkte ademhaling, waardoor ze initieel heftiger gaan ademhalen en aan het wateroppervlak lucht komen happen. De verschijnselen van een ammoniak vergiftiging lijken dan ook op die van zuurstofgebrek, of overmaat koolzuurgas, maar de eigenaardige scherpe geur van het water wijst duidelijk op ammoniak.

Voorts gaan de vissen abnormaal zwemmen, ze worden loom (stoppen met zwemmen), zoeken de bodem op, houden hun vinnen tegen het lichaam en gaan daar eventueel op hun zij liggen, en ook de bewegingen van het kieuwdeksel verminderen. De huid krijgt een roder aspect en ter hoogte van de kieuwen ziet men overmatig slijm. En ze gaan dood zonder ziektesymptomen.

Wat doen bij een te hoog ammoniak-gehalte?

Bij een ammoniakgehalte boven de 0,15 mg/liter gaan we direct water verversen.

Stop direct met het voeren van uw vissen.

Ververs ongeveer 25% van uw vijverwater per dag tot de waarden weer op nul staan.

Voeg eventueel zeoliet toe aan uw filter, dit absorbeert ammoniak direct.

Zeoliet is een gesteente dat ammonium opslorpt tot het verzadigd is.

Gemiddeld is dat in 3 tot 4 weken als u het continu gebruikt, en daarna moet het geregenereerd worden.

Zout kunt u ook toepassen bij ammoniapieken, 1kg per 1000 liter water, maar tast wel de slijmlaag van de vissen aan. Maar pas op, want zout mag nooit gecombineerd worden met het gebruik van zeoliet in het water of filter.

Voor een veiliger gevoel kunt u ook Takazumi Ammofix gebruiken, dit is makkelijk te doseren.

Zet ook de UV-lamp even uit, want door deze enkele dagen uit te laten en dan weer even te laten branden, krijgen de algen de kans te gaan groeien en het ammonia op te eten.

Het water blijft dan ook voldoende helder zo dat je de vissen goed kan blijven observeren. Vervolgens moeten we er voor zorgen dat de bron van ammonia wordt ingedamd, we zorgen ook dat er zo min mogelijk dood organisch materiaal in het systeem over blijft. Het toevoegen van levende bacteriën is ook aan te bevelen.

NO2 waarde: Nitriet.

NO2 staat voor nitriet gehalte.

Nitriet heeft de eigenschap dat dit vrijwel altijd aanwezig is in de vijver.

Afhankelijk van de zuurtegraad van de vijver is het resultaat van de eerste fase van afbraak het uiterst gevaarlijke ammoniak dat door bacteriën in het minder schadelijke nitriet wordt omgezet.

Let erop dat hoge nitrietwaarden over een langere periode in de vijver voor de vissen dodelijk kan zijn. Hoge nitrietwaarden wijzen erop dat de bacteriehuishouding is gestoord of nog niet op gang gekomen. Daarom wordt aangeraden om bij het inrichten van een nieuwe vijver ook bacteriën aan het filter toe te voegen. In een goed werkend biologisch evenwicht zal de nitriet vrijwel direct door nitrificerende bacteriën worden afgebroken door nitraat.

De stikstofverbindingen die in de vorm van overtollig voedsel in de vijver terecht komen, verdwijnen niet zomaar uit het water, ook al lijkt het erop. In de vijver zijn miljarden bacteriën aanwezig. En die zorgen ervoor dat de voedselresten, de afgestorven plantendelen, de uitwerpselen van de vissen enz, worden afgebroken.

Nitriet (NO2) is een zeer giftig product in ons vijverwater.

Nitriet komt in ons water door natuurlijke ontbindingsprocessen van dood organisch materiaal zoals bladval, afgestorven plantendelen, etc.

Als tussenstap in de omzetting van ammoniak (NH3) tot nitraat (NO3) door de Nitrosomonas bacteriën en de Nitrobacter bacteriën zetten vervolgens het nitriet om in nitraten.

Wanneer er een te hoog nitriet gehalte wordt gemeten van meer dan NO2 0,2 mg/l is het noodzakelijk om water te verversen uit de vijver.

Tevens is het ook eventueel belangrijk om jonge planten in de vijver te zetten die weer volop gaan en kunnen groeien. Er kan ook gekozen worden om de waterplanten te snoeien waardoor nieuw blad volop de kans krijgt om door te schieten.

Wanneer een te hoog nitrietgehalte waargenomen wordt, dienen we het volgende te ondernemen:

Dood organisch materiaal, bladval, voedselresten, dode vissen, enz, uit het water halen.

De filter goed reinigen, vooral de mechanische filters.

Een te vervuilde filter is vaak de oorzaak van een stijgend nitrietgehalte.

Zorg voor een goede bacterie werking.

En de juiste voeding gebruiken, vooral geen budget voer.

Nitraatopname bevorderen door meer planten aan te brengen.

Kijken of we niet te veel vissen in de vijver hebben.

NO3 waarde: Nitraat.

NO3 waarde staat voor nitraatgehalte.

Nitraat is de laatste fase in de stikstofkringloop, Via een goed werkend biologisch evenwicht zullen organische bestanddelen via ammoniak en nitriet uiteindelijk omgezet in nitraat.

Nitraat is een primaire voedingsstof die door planten en algen wordt opgenomen.

In een gezonde vijver zal u bijna geen meting hebben van Nitraat, oftewel 0 tot 10mg/l.

Er moet zo weinig mogelijk van deze stof in het water aanwezig zijn en het moet zo vlug mogelijk opgenomen worden. Echter door bepaalde omstandigheden kan het nitraatgehalte toenemen.

Dat is zeker het geval bij stagnerende plantengroei of wanneer er onvoldoende beplanting aanwezig is. Of zoals bij Koivijvers helemaal geen beplanting aanwezig is. Als het visbestand te groot is geworden. En wanneer er onder deze omstandigheden ook nog sprake is van een ruime hoeveelheid organische bestanddelen in het milieu, zal de nitraatspiegel al heel snel tot boven de toelaatbare waarde van 25 mg/l stijgen.

Hoewel nitraat zeker niet zo giftig is als nitriet NO2, is toch oplettendheid van de stijgende concentraties geboden.

Waarden van 50 mg/l en meer duiden op groeistagnatie van de planten, woekering van de draadalgen, maar zeker ook verontreiniging van het milieu. De organische belasting is te hoog.

Onder de 25 mg/l NO3 stellen zich geen problemen.

Dit wil echter niet zeggen, dat we dan geen algen kunnen krijgen. Waarden onder de 25 mg/l werken niet remmend op de plantengroei. Hogere waarden hebben een negatieve invloed op de plantengroei, hierdoor krijg je meer algen en een hoger / giftig nitriet NO2 gehalte tot gevolg.

Wanneer een te hoog nitraatgehalte wordt vastgesteld, kunnen volgende maatregelen worden getroffen naargelang het gehalte:

NO3 gehalte van 25-50mg/l:

Gedeeltelijke waterverversing levert zeker een positief resultaat op.

Deze waarde wordt nog verdragen door de vissen.

Problemen met algen kunnen nu reeds ontstaan.

NO3 gehalte van 50-100mg/l:

Gedeeltelijke waterverversing is een noodzaak.

Gevoelige planten worden in hun groei geremd.

Problemen met algen worden ernstiger.

Het ontstaan van blauwe algen wordt bevorderd.

Schadelijke inwerking op de vissen.

NO3 gehalte van meer dan 100mg/l:

Het water is zeer sterk verontreinigd.

Tenminste 50% van het water moet direct ververst worden.

Verder maatregelen treffen voor de afbraak van nitraten door voldoende planten.

Zorgen voor een goede bacterie werking.

Er is sterke groei van blauwe algen en uitputting van de zuurstofreserves. Nitraten gaan reduceren naar giftige nitrieten.

Een goede bacteriewerking en een goede plantenwerking zijn belangrijk voor een goede afbraak en opname van nitraten.

Ook kunt u Takazumi Nitrifix gebruiken om de nitrietwaarden naar beneden te halen.